مدیران بیمه های استان
بیمه دانا
1389/6/3 چهارشنبه   شهريار كاظمي گزيك
 
سمت  سرپرست شعبه اهواز
 
 
 
 
 
سوابق تحصيلي 
- ليسانس مديريت بازرگاني
سوابق كاري 
- مسئول مالي - سرپرست شعبه اهواز
 

سوابق علمي :      
-         تحصيلات دانشگاهي وآموزشهاي فني
-         دوره ICDL
 
 نشاني وب سايت :      
www.DANA-Insurance.com        
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^