مسئولان سازمانهای وابسته در استان
ناظرگمرکات
1396/2/27 چهارشنبه   محمد رضا جعفری - ناظر گمرکات استان
 
 
 
 
 
 
تلفن همراه  09162469734
سوابق تحصيلي 
کارشناسی ارشد مدیریت
سوابق كاري 
سرپرست اداره بازبینی گمرک ایران معاون امور گمرکی گمرکات خوزستان مدیر کل گمرک خرمشهر ناظر گمرکات استان خوزستان و مدیر کل گمرک اهواز
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^