مسئولان سازمانهای وابسته در استان
مدیربورس
1396/2/20 چهارشنبه   نیلوفر بحریه - مدیر بورس منطقه ای استان
 
 
 
 
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سوابق كاري 
1383 – تاکنون 1383- 1391 : سمت : کارشناس 1392-تاکنون : سمت : مدیر
مهارت ها 
مدیر بورس منطقه ای خوزستان ناظر بازار بورس منطقه ای خوزستان کارشناس امور سهامداران بورس منطقه ای خوزستان

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^