مسئولان سازمانهای وابسته در استان
مدیرکل
1396/2/20 چهارشنبه   ناصر هاشمی -مدیرکل اداره امور مالیاتی استان
 
 
 
تلفن محل كار  061-33334076-33335070
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سوابق كاري 
24سال خدمت
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^