شنبه 23 مرداد 1389
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
فاکس
نشانی
1
مسعود صدری
رئیس سازمان
5537140
5537141
400
5532400
5532401
اهواز- خ 10 پادادشهر – سازمان اموراقتصادی ودارایی استان خوزستان
2
کوروش منجزی
معاون پشتیبانی
5537140
5537141
401
5532400
5532401
اهواز- خ 10 پادادشهر – سازمان اموراقتصادی ودارایی استان خوزستان
3
ادیب زرگانی
معاون هزینه
5537140
5537141
200
5532400
5532401
اهواز- خ 10 پادادشهر – سازمان اموراقتصادی ودارایی استان خوزستان
4
عبدالقاسم غوابش
معاون اقتصادی
5537335
309
5532400
5532401
اهواز- خ 10 پادادشهر – سازمان اموراقتصادی ودارایی استان خوزستان
 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^