دوشنبه 25 بهمن 1395
آدرس خ 10 پادادشهر جنب مسجد جوادالائمه خ شهید دباغ نژاد
کد پستی 61839-77589
تلفن 35530160-35530170-35530180
نمابر 35532400
پست الکترونیک Ostanha0611@mefa.gov.ir
تلفن گویا 35530160
 
امتیاز دهی
 
 

^