پیوندها

بازگشت به نامه شماره 10268/103 مورخ 20/7/1398 در خصوص ماهیت شرکت‌های آب و فاضلاب استان
ابلاغ دستورالعمل انتقال،تغییرفرم سند،خروج سند وملک و ویرایش رکورد در سامانه سادا به کلیه دستگاههای اجرایی
نامه مدیر کل نظارت بر ذیحسابیها موضوع اعلام بدهی شرکت مهراب ساخت دلفان به اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدازس استان لرستان
پیش نویس بخشنامه بودجه سال 99 و درخواست اعلام سند اجرایی بودجه دستگاه های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه کشور
نامه به شرکتهای دولتی استان جهت تعیین تکلیف کمیسیون های ماده 2 بلاتکلیف(فروش و خرید)
اصلاح ماده 2 آیین نامه اجرایی بند های (ج) و (ی) تبصره 12 قانون بودجه 98
ارسال حساب‌های عاملین ذیحساب دستگاه‌های اجرایی مستقر در آن استان
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 98 کل کشور
جلسه مورخ 98/7/14 - موضوع تعیین شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران - لغو تصویبنامه ه56844ت/60043 مورخ 98/5/15
قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی - جلسه علنی مورخ 2/7/98
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 9 قانون رفع موانع تولید
آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده 37 قانون احکام دائمی کشور
ابلاغیه به کلیه دستگاه اجرایی و شرکتها و دانشگاهها در خصوص معرفی مقام مجاز در حوزه اموال منقول و غیر مقول
در خصوص تعیین شرکت های قابل واگذاری و منظور نمودن نام شرکت های آب و فاضلاب روستایی در فهرست بنگاه ها و فعالیت های گروه دوم ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
در خصوص اعمال مدارک تحصیلی ارائه شده کارمندان در حین خدمت
درخواست ابطال شمارهمستخدم یا شناسه کارمندانی که به روش های مختلف - نظیر استعفاء و بازخریدی و ... از خدمت در دستگاه منتزع می شوند در سامانه کارمند ایران
آئین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات مصوب سال92
جلسه ذیحسابان مورخ16-07-98
در خصوص آیین نامه اجرایی بند چ ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
نامه شماره 10123//55 110 مورخ 09/07/98معاونت محترم نظارت مالی ورییس خزانه معین استان ، موضوع بند چ ماده 37 قانون احکام دائمی اعلام مبلغ یک درصد صداوسیما تا پایان وقت اداری فردا چهارشنیه مورخ 10-7-98
نامه خزانه دار کل کشور در خصوص لزوم ثبت اموال غیر منقول در سامانه سادا توسط کلیه دستگاههای اجرایی،سازمانها،موسسات،نهادهای عمومی،شرکتها ودانشگاههای دولتی
جلسه ذیحسابان سه شنبه مورخ 26-06-98
ابلاغ نامه اموال دولتی به شهرداریها در خصوص ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول در سادا
نامه رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی منضم به بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص فرآیند صدوراسناد تسویه خزانه در سال
ابلاغ شرایط و ضوابط خرید خودرو سواری و عملیاتی در سال 98
جدید ** آنی ** نامه مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص شناسایی و تعیین نحوه و روش بهره برداری از اموال منقول و غیرمنقول در اختیار گرفته شده از طریق بخش غیر دولتی یا خصوصی
درج در سایت با عنوان جلسه ذیحسابان مورخ 05-06-98
آیین نامه اجرایی بند (ج)تبصره 20 قانون بودجه سال 98 کل کشور
اصلاح معیارهای پرداخت فوق العاده ایثارگری جهت بهره مندی رزمندگان دارای کمتر از سه ماه سابقه خدمت در جبهه
نامه وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت در خصوص پوشش تمامی انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه های اجرایی موضوع ماده 18 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 98 کل کشور
ابلاغ نامه اموال دولتی در خصوص قیمت پایه لاشه خودروهای دولتی فرسوده تا پایان سال 98به کلیه دستگاهها، شرکتها و دانشگاهها
1397در خصوص تمدید مهلت جذب و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و مالی سال
بخشنامه تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارای های سرمایه ای و مالی سال 1397 کل کشور و مهلت ارسال صورتهای مالی سال 1397
نامه شماره 98520/57 مورخ 15/05/98معاونت محترم نظارت مالی وخزانه دار کل کشور ، موضوع تمدید مهلت تعهد و مصرف اسناد خزانه اسلامی مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ایی سال1397 تا پایان شهریور ماه 1398
ارسال دستورالعمل شرایط متن و نوشتار و طرح تابلوهای معرف کاربری
فعالیت غیرقانونی مؤسسه آموزش عالی بین المللی علوم وتحقیقات اروند
پیرو ارسال نظرات در مورد لایحه مدیریت بدهی ها /60980501
مکاتبه با بانک ملی - اداره کل بررسی طرح ها در خصوص اعلام سهمیه اسناد خزانه اسلامی بند(ب) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398با نماد معاملاتی اخزا (807)(ملی و استانی)/20980501
در خصوص تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1397
در خصوص پوشش تمامی انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -ستاد
اعلام 3فهرست پروژه های درآمدحاصل ازفروش نفت خام وگاز بنام اعتبارتملک داراییهای سرمایه ای
اعلام 3فهرست پروژه های درآمدحاصل ازفروش نفت خام وگاز بنام اعتبارتملک داراییهای سرمایه ای
نامه مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اخذ گواهی ارزش پرداخت آگهی های صادره از آن اداره کل در اسناد هزینه
ارسال دستورالعمل اجرایی بند( ز) تبصره (و) قانون بودجه سالجاری
اعلام رعایت قانون نشرآگهی ها از اداره ارشاد
درخصوص دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی درسال 98
در خصوص صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی
ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور
بخشنامه شماره 69864/54 مورخ 15/4/98 معاون محترم نظارت مالی وخزانه دار کل کشور برای واحدهای گزارشگر مشمول موضوع تصویب نامه شماره 4471/ت مورخ 21/1/1398 هیات محترم وزیران و اصلاحیه شماره 24/1/1398 دبیر محترم هیات دولت
بيشتر
^