وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال خوزستانزیرپورتال خوزستان
صفحه نخست
Collapse طرح تحول اقتصادی و اصلاح الگوی مصرفطرح تحول اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف
اخبار
مقالات
گزارش
بروشور
ویژه نامه
پرسش و پاسخ
انتقادات و پیشنهادات
پیوندها
مدیریت راهبردی
Collapse معاونت هزینهمعاونت هزینه
Expand اموالاموال
Expand نظارت مالینظارت مالی
تمرکز حسابها
قسمت خزانه
Collapse معرفی سازمانمعرفی سازمان
تاریخچه
اهداف و وظایف
نمودار سازمانی
منشوراخلاقی سازمان
Collapse مسئولان سازمانمسئولان سازمان
مدیرکل
معاونین
مسئولان سازمانهای وابسته در استان
مدیران بانکهای استان
مدیران بیمه های استان
Collapse ارتباطات و اطلاع رسانیارتباطات و اطلاع رسانی
آرشیو گزارش تصویری
اطلاع رسانی
نظرسنجی
نشریات
Expand انتشاراتانتشارات
نشانی ، تلفن ، نمابر ، پست الکترونیک
نشانی و تلفن مدیران
مزایده و مناقصه
شناسنامه خدمت
Expand میز خدمتمیز خدمت
Collapse قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
قوانین
تصویبنامه ها
بخشنامه ها و دستورالعملها
Collapse سیمای اقتصادی استانسیمای اقتصادی استان
قابلیت های اقتصادی
آشنایی با استان
تنگناهای اقتصادی
تحقیقات اقتصادی
Collapse ارتباط مردمیارتباط مردمی
Expand سیستم ارتباط مردمی با رئیس سازمانسیستم ارتباط مردمی با رئیس سازمان
Expand درخواست ملاقات با رئیس سازماندرخواست ملاقات با رئیس سازمان
Collapse تکریم ارباب رجوعتکریم ارباب رجوع
برنامه ها
عملکرد
پیگیری مشکلات
طرح شکایات
مدت زمان ارائه خدمات
Expand روش های اجرای خدماتروش های اجرای خدمات
Expand فرم های مورد نیازفرم های مورد نیاز
دفاتر پیشخوان
Collapse سایتهای وابستهسایتهای وابسته
Expand معاونتهامعاونتها
بانک ها
بیمه ها
پایگاه اطلاع رسانی ادارات
گزارش تصویری
Collapse گزارش آماریگزارش آماری
واحد هزینه
واحد اقتصادی
سهام عدالت
سایر پیوندها
Collapse دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استاندبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان
Expand کتاب راهنمای سرمایه گذاری در استان خوزستانکتاب راهنمای سرمایه گذاری در استان خوزستان
فرم شكواييه متقاضيان سرمايه گذاري خارجي
شیوه نامه
Collapse تماس با ماتماس با ما
صفحه دریافت پیام
Collapse ارسال مشکلات ارسال مشکلات
دریافت فایل
پیگیری کاربر
Collapse معاونت هزینه جدیدمعاونت هزینه جدید
تصویبنامه ها و بخشنامه های ابلاغی به ذیحسابان
تصویبنامه ها و بخشنامه ای ابلاغی به ذیحسابان
تصویبنامه ها و بخشنامه ای ابلاغی به ذیحسابان
Collapse فرم های الکترونیکفرم های الکترونیک
تمرکز وتلفیق
اموال
فرم افتتاح و تغییر امضای بانک ها
بخشنامه های دریافت شناسه واریز
پرسش و پاسخ
جزوه آموزشی
صفحه جدید_کانورت 95_خوزستان
اطلاعیه
بانک نرم افزارهای کاربردی
Collapse صفحه جديدارتباط با مديرصفحه جديدارتباط با مدير
ورود اطلاعات شهرستان
صفحه كد رهگيري
ثبت اطلاعات شهرستان ها
جدیدجدید ارتباط با مدیر
حفظ حریم شخصی
نقشه سایت
ارشیو اخبار
تالار گفتگو
صفحه جدید تست
پشنهادات