لطفا جهت مشاهده بهتر ابلاغیه ها از مروگر google chrome استفاده نمایید .
**************************************** 21 اسفند ماه 1395 ***************************
اعلام بدهی موسسه نورجنوب غرب به سازمان جهاد کشاورزی خوزستان
**************************************** 17 اسفند ماه 1395 ***************************
بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه د ارکل کشور درخصوص تبادل اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران غیردولتی بویژه سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به همراه پیوست ها

**************************************** 14اسفند ماه 1395 ***************************
قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل
**************************************** 8 اسفند ماه 1395 ***************************
امکان بازیابی رمز عبور و نسخه جدید سامانه ستاد

**************************************** 7  اسفند ماه 1395 ***************************

نحوه عمل در رابطه با دریافت نقدی اسناد خزانه بابت بند ز تبصره 5 قانون بودجه سال 1395
**************************************** 2  اسفند ماه 1395 ***************************
همایش- کارگاه رویکردهای نوین اداره کل اموال دولتی در پروژه مولدسازی داراییهای دولت

**************************************** 30 بهمن ماه 1395 ***************************

نسخه اصلاحی سال 1395 پروتکل تبادل الکترونیکی گزارش های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی
**************************************** 26 بهمن ماه 1395 ***************************
بخشنامه به کلیه اشخاص حقوقی دارای اعتبار از بودجه عمومی


  آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت


**************************************** 25 بهمن ماه 1395 ***************************
بخشنامه چگونگی بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی
برگزاری دوره آموزشی اصلاحیه نظام حسابداری 95/11/27
بخشنامه کاهش بدهی های دولت

**************************************** 24 بهمن ماه 1395 ***************************
جلسه ذیحسابان سه شنبه مورخ 26-11-95
**************************************** 20 بهمن ماه 1395 ***************************

نامه 216362/مورخ 95/11/16 مدیرکل محترم خزانه موضوع افتتاح حساب بانکی نزد بانک مرکزی _نمونه فرم های بانکی جهت افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ضمیمه می باشد

دستورالعمل پرداخت عیدی و پاداش سال 95
**************************************** 17بهمن ماه 1395 ***************************

جلسه ذیحسابان سه شنبه مورخ 19-11-95
**************************************** 16بهمن ماه 1395 ***************************
بخشنامه 55/210592 مورخ 95/11/9 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور موضوع ساماندهی حسابهای دولتی
نامه 110/55/17760  مورخ 95/11/10 معاون نظارت مالی در خصوص ارسال عملکرد اعتبارات پژوهشی سال 1394 و 1395

**************************************** 10بهمن ماه 1395 ***************************
جلسه ذیحسابان سه شنبه مورخ 12-11-95
**************************************** 9 بهمن ماه 1395 ***************************
شیوه نامه اجرایی شناخت ، اندازه گیری ، گزارشگری بدهی ها ، ذخایر و بدهی های احتمال
**************************************** 6 بهمن ماه 1395 ***************************

صورتجلسه مورخ  28-10 -95
آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 5 قانون بودجه سال 95 کشور

دستورالعمل اجرایی ماده واحده قانون اصلاحی تبصره 4 ماده 95 قانون محاسبات عمومی 
نامه مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابیها موضوع اعلام بدهی شرکت پایدار بنای اراک به شرکت های شرکت های صنعتی استان مرکزی
صورتجلسات ذیحسابان به تفکیک تاریخ 

**************************************** 4 بهمن ماه 1395 ***************************
ابلاغ بخشنامه اموال دولتی در خصوص اطلاعات اموال و دارایی های طرح تملک دارایی های سرمایه ای غیرانتفاعی

**************************************** 3 بهمن ماه 1395 ***************************

جلسه ذیحسابان سه شنبه مورخ 5-11-95
**************************************** 27 دی ماه 1395 ***************************