پیوندها

تصویبنامه ها و بخشنامه های ابلاغی به ذیحسابان در سال 1394

کلیه ذیحسابان محترم دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی و مدیران مالی دانشگاه ها
**********************16اسفنـــد 1394 *************************
نامه ذیحساب اداره کتابخانه ها خوزستان در خصوص اقدام به جعل گواهینامه مالیات برارزش افزوده توسط شرکت خدمات طراحی مارال

**********************10 اسفنـــد 1394 *************************
آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره 6 قانون بودجه سال 94 کل کشور و بند الف ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور
********************** 9 اسفنـــد 1394 *************************
صورتجلسه مشترک منعقده فی ما بین دیوان محاسبات کشور ، سازمان حسابرسی و معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در راستای زمان بندی اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری مربوط
********************** 5 اسفنـــد 1394 *************************
فرم اطلاعات حقوق و مزایای مستمر سال 94نیروهای جدید الاستخدام
********************** 1 اسفنـــد 1394 *************************
تصویب نامه هیات وزیران درخصوص پاداش آخر سال (عیدی ) 94

نامه سرپرست محترم مدیریت نظام فنی اجرایی دبیرخانه شورای فنی خوزستان اعلام بدهی شرکت ساختمانی دایک

نامه مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابیها موضوع اعلام بدهی شرکت طیف شهر بابک به گاز استان یزد
********************** 28 بهمـن 1394 *************************
بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی درخصوص انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی
********************** 27 بهمـن 1394 *************************
بخشنامه مدیرکل محترم دیوان محاسبات استان درخصوص شمول رعایت حکم تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی بند الف ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
********************** 26 بهمـن 1394 *************************
جلسه ذیحسابان روز سه شنبه مورخ 27/11/94 ساعت 12:45 در خصوص موارد واخواهی دیوان محاسبات و جمع بندی نظرات کارگروه قوانین و مقررات
********************** 19 بهمـن 1394 *************************
بخشنامه مشترک دیوان محاسبات کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی مبنی بر لزوم به شناسایی و ثبت کلیه بدهیهای دستگاه های اجرایی از جمله تعهدات مازاد بر ابلاغ و تخصیص اعتبار و حدود مسوللیت ذیحسابان و مدیران مالی
********************** 5 بهمـن 1394 *************************
ابلاغ بخشنامه سادا به دستگاههای اجرایی
********************** 30 دی 1394 *************************
اعلام شناسه ملی کلیه ی دستگاههای اجرایی
********************** 28دی 1394 *************************
آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع جلسه ذیحسابان مورخ 15-10-94 تهیه کننده : آقای صیاد نژاد

پیش نویس استانددارد حسابداری شماره 10 تحت عنوان " رویه های حسابداری ،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات " جهت ارایه به این معاونت تا تاریخ 20-11-94
********************** 26 دی 1394 *************************
با عنایت به نامه ی شماره 195753/54 مورخ 19/10/94 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور اظهار نظرات کاربردی خود را حداکثر تا تاریخ 3/11/94 به این معاونت ارسال فرمایید .
********************** 23 دی 1394 *************************
نامه مدیرکل محترم نظارت برذیحسابیها در خصوص اعلام بدهی شرکت راه ساختمان امان پی

نامه مدیرکل محترم نظارت برذیحسابیها در خصوص اعلام بدهی شرکت آسمان گستر غدیر
********************** 22دی 1394 *************************
تاکید مدیرکل محترم دیوان محاسبات استان خوزستان بر لزوم رعایت ماده (60) قانون الحاق (2) در خصوص دریافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هرعنوان توسط دستگاههای اجرایی

********************** 15 دی 1394 *************************
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تامین و پرداخت مابالتفاوت و حقوق بازنشستگی مشمولین بند (ج) تبصره 18 ق ب سال 94 کل کشور


ضرورت تکمیل و ارسال پرسشنامه مربوط به شناسایی و مرتفع نمودن مشکلات و چالش های اجرایی در مسیر انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع نامه شماره 189573 مورخ 9/10/94 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

اعلام بدهی شرکت رویای سبز دستان به اداره کل میراث
********************** 13 دی 1394 *************************
نامه شماره 15146/55/10 مورخ 13-10-94 استعلام فوق العاده های حقوق سال 94
********************** 12 دی 1394 *************************
دوره آموزشی نظام حسابداری تعهدی جهت ذیحسابان محترم شهرداریها در تاریخ 16/10/94 برگزار می گردد

جلسه ذیحسابان سه شنبه مورخ 15-10-94 ساعت 12:45 در خصوص آیین نامه  تضمین معاملات دولتی
********************** دی 1394 *************************
دستورالعمل ، فرم و چک لیست های مرتبط با کنترل های داخلی - تهیه و گردآوری : آقای نوین نام
********************** 30 آذر 1394 *************************
جلسه ذیحسابان روز چهارشنبه مورخ 2/10/94 در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک
********************** 29 آذر 1394 *************************
ابلاغ ضوابط حاکم بر امورخودروهای دولتی بخصوص خرید خودرو
********************** 28 آذر 1394 *************************

"آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22-9-94 جدید"

فایل اکسل محاسبه دامنه مناسب ترین قیمت بر اساس دستورالعمل شماره 158764/94 مورخ 13-7-94 - " تهیه و تنظیم : آقای رجب کردی - مدیرمالی دانشگاه علوم پزشکی اهواز "
********************** 24آذر 1394 *************************
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر،آیین نامه،بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط در جهت تکمیل فرمهای 4چهارگانه مربوط به بدهی ها و مطالبات دولت
********************** 22 آذر 1394 *************************
********************** 16  آبـــــــــان 1394 **************************
********************** 13  آبـــــــــان 1394 **************************
********************** 10  آبـــــــــان 1394 **************************
********************** 5  آبـــــــــان 1394 **************************
********************** 4  آبـــــــــان 1394 **************************
********************** 3  آبـــــــــان 1394 **************************
********************** 25 مهــــــــر 1394 **************************
********************** 20 مهــــــــر 1394 **************************
********************** 19 مهــــــــر 1394 **************************
********************** 18 مهــــــــر 1394 **************************
********************** 15 مهــــــــر 1394 **************************
********************** 13 مهــــــــر 1394 **************************
********************** 12 مهــــــــر 1394 **************************
********************** 7 مهــــــــر 1394 **************************
********************** 5 مهــــــــر 1394 **************************
********************** 1مهــــــــر 1394 **************************

********************** 22 شهریور 1394 **************************

********************** 18 شهریور1394 **************************

********************** 25 تیـــــر 1394 **************************

 1394 **************************
************************** 15 تیــــــــــر  1394 **************************
************************** 13 تیــــــــــر  1394 **************************
************************** 6 تیــــــــــر  1394 **************************
************************** 3 تیــــــــــر  1394 **************************

************************** 31خــــــــرداد  1394 **************************
************************** 27خــــــــرداد  1394 **************************
************************** 24خــــــــرداد  1394 **************************
************************** 23خــــــــرداد  1394 **************************
************************** 20خــــــــرداد  1394 *********************
*************************** 19خــــــــرداد  1394 ********************
**************************  17 خــــــــرداد  1394 ********************
************************** 10 خــــــــــرداد 1394 ********************
************************** 9 خــــــــــرداد 1394 ********************
************************** 5 خــــــــرداد  1394 **********************

*************************  4 خــــــــرداد  1394 **********************
*************************  29 اردیبهشت 1394 **********************
*************************  20 اردیبهشت 1394 **********************

*************************  2 اردیبهشت 1394 **********************
*************************  1 اردیبهشت 1394 **********************

*************************  31 فـــروردین 1394 **********************
*************************  30 فـــروردین 1394 **********************
*************************  29 فـــروردین 1394 **********************

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^