پیوندها

تصویبنامه ها و بخشنامه های ابلاغی به ذیحسابان 93
*************************   27  اســــفند  93 **********************
نامه معاون نظارت مالی و خزانه دارکل کشور درخصوص مجموعه نظام حسابداری بخش عمومی که به تایید دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی رسیده است
*************************   25  اســــفند  93 **********************
جلسه ذیحسابان چهارشنبه مورخ 27-12-93 ساعت 14:30  ( به استثنای ذیحسابان محترم شهرستانها)
*************************   23  اســــفند  93 **********************
اصلاحیه آیین نامه اجرایی جز « ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390

آیین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391

دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی

اصلاحیه آیین نامه های اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و بند 48 قانون بودجه سال 92

بخشنامه معاون نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص اجرای دادنامه شماره 555 ودادنامه های 874-849 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران
*************************   20  اســــفند  93 **********************
نامه مدیرکل محترم نظارت برذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت بازرگانی تهران کروب سامان

نامه مدیرکل محترم نظارت برذیحسابیها درخصوص بدهی شرکت های پیوست استان خوزستان
*************************   9  اســــفند  93 **********************
قابل توجه کلیه ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی دوره آموزشی حسابداری تعهدی دوشنبه 11-12-93
*************************   4  اســــفند 93 **********************
مصادیق مصرف اعتبارات موضوع ماده 11 ضوابط اجرایی بودجه 93
*************************   26 بهـــــــــمن 93 **********************
مصوبه هیئت وزیران در خصوص میزان و نحوه پرداخت پاداش آخرسال (عیدی) 93 کارکنان دولت

*************************   14 بهـــــــــمن 93 **********************
نسخه نهایی پیش نویس نظام حسابداری به همراه اصلاحات مربوط به همراه نمونه فرم صورت مغایرت بانکی ، کدینگ پیشنهادی حسابهای کل و معین و مطابقت نظام حسابداری بخش عمومی با نظام فعلی

*************************   12 بهـــــــــمن 93 **********************
قابل توجه کلیه ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی دوره آموزشی حسابداری تعهدی دوشنبه 13-11-93

نامه ذیحساب محترم طرحهای تمک داراییهای سرمایه ای شرکت آب و برق خوزستان در خصوص بدهی شرکت جهاد نصر
*************************   4 بهـــــــــمن 93 **********************
قابل توجه کلیه ذیحسابان و مدیران دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی دوره آموزشی حسابداری تعهدی 2 شنبه 6-11-93
*************************   1 بهـــــــــمن 93 **********************
اعلام  اقدامات انجام شده در خصوص بازنویسی اسناد مالی سال 1393 حداکثر تا تاریخ 8-11-1393 به معاونت نظارت مالی


نامه ذیحساب محترم طرح های تملک داراییهای سرمایه ای شرکت آب و برق خوزستان در خصوص بدهی شرکت جهاد نصر استان مرکزی

نامه مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت ساروج بنا پارس ، ایا دالان و شرکت بنیان ساان پردیس
*************************   27 دی 93 **********************
کلاس آموزشی حسابداری تعهدی ویژه ذیحسابان و معاونین ذیحساب - دوشنبه و سه شنبه 29 و 30 دی ماه 93
*************************   22 دی 93 **********************
مصادیق کالاهای فرهنگی موضوع تبصره 14 قانون بودجه 93
*************************  16 دی 93 **********************
دستورالعمل اجرایی کمیته پیشگیری از وقوع تخلف

*************************  9 دی 93 **********************
همایش حسابداری تعهدی ویژه ذیحسابان دستگاههای اجرایی و شهرداری ها یکشنبه مورخ 14/10/93
*************************  7 دی 93 **********************
پیش نویس نهایی نظام حسابداری بخش عمومی برای نظرسنجی منتشر شد

کدینگ پیشنهادی حسابهای کل و معین نظام حسابداری بخش عمومی برای استفاده دستگاههای اجرایی جهت بازنویس اسنادمالی
*************************  30 آذر 93 **********************
جلسه ذیحسابان دوشنبه مورخ  08/10/93 ساعت 8:30

بخشنامه در خصوص بازنویسی اسناد مالی 93 بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و پیش نویس نظام حسابداری بخش عمومی
*************************  23 آذر 93 **********************
نحوه ارسال مقالات در خصوص " استانداردهای حسابداری بخش عمومی " در دومین همایش استانداردهای مذکور وارائه جوایز به مقالات منتخب
*************************  19 آذر 93 **********************
بخشنامه مقام عالی وزارت به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) ق . م . خ درجهت تاکید بر لزوم پیاده سازی و بکارگیری نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای مصوب کمیته تدوین

*************************  18 آذر 93 **********************
نامه مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت نارتونین و آقای عقیل صفاپذیر
*************************  16 آذر 93 **********************
فرم اعلام سوابق بیمه پردازی تامین اجتماعی
*************************  15 آذر 93 **********************
جلسه داخلی ذیحسابان و معاون ذیحسابان درون سازمانی دوشنبه 17-9-93
*************************  11 آذر 93 **********************
نامه مدیرکل محترم دیوان محاسبات استان خوزستان درخصوص دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته تعاملی پیشگیری تخلفات و تقویت کارآمدی دستگاههای اجرایی

نامه رییس محترم سازمان صنعت و معدن و تجارت خوزستان در خصوص خرید تولیدات داخل استان
*************************  8 آذر 93 **********************
دستورالعمل بند ( ز) تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه 93 کل کشور

بخشنامه  معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در خصوص پرداخت مطالبات مهندسین مشاور
*************************  3 آذر 93 **********************
نامه استاندار محترم در خصوص تاکید و اهتمام در اجرای بخشنامه 979 موضوع خرید کالا و خدمات استانی

*************************  1 آذر 93 **********************
جلسه کارگروههای تخصصی معاونت نظارت مالی یکشنبه مورخ 9-9-93

*************************  28 آبـــــــــــــــــــــان 93 *****************
نامه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص نحوه محاسبه مابه التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه
*************************  20 آبـــــــــــــــــــــان 93 *****************
نامه مدیرکل محترم دیوان محاسبات استان درخصوص تشکیل کمیته پیشگیری از وقوع تخلف با محوریت دیوان محاسبات استان جهت پاسخ به ابهامات مسئولین و ذیحسابان دستگاههای اجرایی
دستورالعمل حسابداری کسری ابواب جمعی برداشتی به موجب احکام صادره از مراجع ذیصلاح
*************************  17 آبـــــــــــــــــــــان 93 ********************
جلسه ذیحسابان سه شنبه مورخ 20/8/93 - ساعت 12:30
*************************  7 آبـــــــــــــــــــــان 93 *********************
بخشنامه جانشین معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور درخصوص حدود اختیار دستگاههای اجرایی در تغییر شغل ومحل خدمت کارمندان
*************************  6 آبـــــــــــــــــــــان 93 *****************
صورتجلسه کمیته فنی مالیات مورخ 28-7-93
*************************  19 مهــــــــــــــــــــر 93 *********************
برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صنعتی تولیدی ، خدمات فنی و مهندسی در استان خوزستان
*************************  15 مهــــــــــــــــــــر 93 *********************
پیش نویس اولیه نظام حسابداری بخش عمومی ، برای بررسی و ارائه نظرات و پیشنهادها توسط ذیحسابان محترم ،
مقتضی است نظرات خودرا حداکثر تا تاریخ 23/7/93 به این معاونت اعلام فرمائید .

*************************  14 مهــــــــــــــــــــر 93 *********************
جلسه ذیحسابان سه شنبه مورخ 15-7-93
*************************  7 مهـــــــــــــــــــــر 93 *********************
نامه مدیرکل محترم برنامه ریزی بودجه در خصوص دوره آموزشی روز چهارشنبه ذیحسابان اعتبارات هزینه در شیراز
*************************  6 مهـــــــــــــــــــــر 93 *********************
نمایشگاه توانمندیهای صنعتی تولیدی و خدمات فنی و مهندسی استان
*************************  18 شهـــــــــــــریور 93 *********************
نامه مدیرکل محترم بر ذیحسابیها در خصوص جلسه هم اندیشی ذیحسابان با محوریت نقش و جایگاه نظارتی ذیحسابان در نظام بودجه ریزی عملیاتی
*************************  15 شهـــــــــــــریور 93 *********************
تاکید سرپرست محترم سازمان صنعت و معدن وتجارت درخصوص خرید تولیدات واحدهای تولیدی و صنعتی
*************************  11 شهـــــــــــــریور 93 *********************
اصلاحیه ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 93

نامه ی مدیرکل محترم نظارت برذیحسابیها درخصوص بدهی شرکت های مالون دژ ، شکوفا سپاهان ، ویسمان ، رباط میلی و سبز پیک نما به سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی
*************************  3 شهـــــــــــــریور 93 *********************
نظریه جانشین محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درخصوص پرداخت حق عائله مندی زنان مجرد
*************************  28 مــــــــــــــــرداد 93 *********************
کنترل های داخلی - دوره حسابرسی (2) - گرداوری : آقای نوین نام


نامه مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت جهش کیمیا به شرکت شهرک های صنعتی استان قم
*************************  21 مــــــــــــــــرداد 93 *********************
جلسه شورای فنی ذیحسابان  و معاونین ذیحساب درون سازمانی شنبه مورخ 25-5 -96
*************************  13 مــــــــــــــــرداد 93 *********************
دوره آموزشی ذیحسابان شهرداریها جهت تهیه لوح فشرده ( CD ) سناما و تهیه صورتهای مالی اعتبارات تملک د اراییهای سرمایه ای
*************************  12 مــــــــــــــــرداد 93 *********************
نامه مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص اعلام مبالغ پرداختی بابت قراردادهای مشارکتی با سازمان صدا و سیمای ج .ا.ا طی سالهای 92 و 93
*************************  6 مــــــــــــــــرداد 93 *********************
نامه مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص اعلام بدهی شرکت کندز و دژبارو

نامه مدیرکل محترم امور ذیحابیها در خصوص اعلام بدهی شرکت ژیان
*************************  31 تیـــــــــــــــــــر  93 *********************
نامه مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص اعلام بدهی شرکت پی ساز بتن

بخشنامه معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تکمیل و ارسال جدول تجمیع اطلاعات مربوط به نرم افزارهای حسابداری دولتی

نامه معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تکلیف ذیحسابان و مدیران مالی در رابطه با کسر مبلغ مالیات موضوع ماده 104 ق م م

نامه معاون محترم نظارت مالی و خزانه دارکل کشور در خصوص تکمیل اطلاعات مورد نیاز جداول داده و ستانده سال 1390 موضوع نامه رئیس محترم مرکز آمار ایران
*************************  25 تیـــــــــــــــــــر  93 *********************
سوالات و ابهامات طرح شده در دومین جلسه شورای معاونین منطقه 4 کشور

پاسخ مدیرکل محترم نظارت بر اجرای بودجه به سوالات و ابهامات طرح شده در دومین جلسه معاونین منطقه 4 کشور
*************************  22 تیـــــــــــــــــــر  93 *********************
بخشنامه معاون محترم نظارت مالی و خزانه دارکل کشور در خصوص ضرورت تکمیل و ارسال جدول تجمیع اطلعات مربوط به نرم افزارهای حسابداری دولتی

بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درخصوص کسر بیمه اضافه کاری کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی

قانون تفسیر بند (ج) تبصره 16 قانون بودجه سال 93 کل کشور
*************************  17 تیـــــــــــــــــــر  93 *********************
اصلاحیه دستورالعمل حسابداری انتقال وجوه نامشخص" وجوه چک های بین راهی و اشتباه واریزی "
*************************  14 تیـــــــــــــــــــر  93 *********************
اعلام بدهی شرکت کاریابان جنوب
*************************  11 تیـــــــــــــــــــر  93 *********************
دستورالعمل حسابداری اوراق مشارکت
*************************  9 تیـــــــــــــــــــر  93 *********************
مقایسه قانون محاسبات عمومی و طرح محاسبات تهیه و تنظیم : آقای شوهانی

بخشنامه معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی در خصوص ضرورت تکمیل فرم درخواست تخصیص طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای
*************************  8 تیـــــــــــــــــــر  93 *********************
جلسه معاونین پشتیبانی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی سه شنبه مورخ 10-4-93 ساعت 11
*************************  1 تیـــــــــــــــــــر  93 *********************
مقایسه قانون محاسبات و طرح محاسبات عمومی
*************************  31خـــــــــــرداد  93
*********************
بخشنامه معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص شمول یا عدم شمول فوق العاده بند (10 ) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در پاداش بازنشستگی
************************* 26 خـــــــــــرداد  93 *********************
برنامه زمان بندی کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل اعتبارات هزینه ای 93 ( نوبت اول و دوم )
************************* 24 خـــــــــــرداد  93 *********************
جلسه کارگروه های تخصصی معاونت نظارت مالی یکشنبه مورخ 25-3-93
************************* 21 خـــــــــــرداد  93 *********************
نامه مدیرکل محترم استان در خصوص برگزاری سمینار هم اندیشی قانون بودجه سال 1393

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی شماره 26725 مورخ 11/3/93
************************* 17 خـــــــــــرداد  93 *********************
طرح محاسبات عمومی

نقد طرح محاسبات عمومی
************************* 13 خـــــــــــرداد  93 *********************
جلسه کلیه ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی روز شنبه مورخ 17/03/93
در خصوص توجیه و تبیین لایحه قانون محاسبات عمومی


دانلود فایل لایحه قانون محاسبات عمومی (برای اجرای فایل از نرم افزار Winrar استفاده کنید). 

دوره آموزشی تهیه و تنظیم صورتهای مالی اعتبارات هزینه و نحوه ورود اطلاعات در ابزار آفلاین سناما
************************* 12 خـــــــــــرداد  93 *********************
نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون گذاری مناقصات در سال 93
************************* 4 خـــــــــــرداد  93 *********************
جلسه کلیه ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی روز یکشنبه مورخ 11-3-93
************************* 3 خـــــــــــرداد  93 *********************
بدهی شرکت کیاناری
************************* 30 اردیبهشــت  93 ********************
متن استعلام معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور از جانشین محترم معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور درخصوص کمک هزینه عائله مندی زنان کارمند شاغل در دستگاههای دولتی

قانون تفسیر تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
************************* 10 اردیبهشــت  93 ********************
بخشنامه جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص ابطال و ملغی الاثر کردن برخی بخشنامه های قبلی صادره از آن معاونت
************************* 26 فــــــروردین 93 ********************
بخشنامه معاون محترم برنامه ریزی استانداری درخصوص نامه معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره لزوم اخذ تاییدیه کتبی از آن
معاونت درکلیه موارد مربوط به استخدام جذب و تبدیل وضعیت نیروی انسانی

************************* 25 فــــــروردین 93 ********************
جلسه ذیحسابان سه شنبه مورخ 26-01-93
************************* 23 فــــــروردین 93 ********************
بخشنامه اقای اکرمی درمورد تعیین مهلت جهت واریز اعتبارات توسط خزانه معین استانها به حساب دستگاههای اجرایی

دوره آموزشی ویژه ذیحسابان شهرداریها
************************* 20 فــــــروردین 93 ********************
بخشنامه استاندار محترم در خصوص لزوم اجرای مصوبه 14-12-92 شورای برنامه ریزی و توسعه استان ( همراه با مصوبه مذکور )

اصلاحیه ضوابط اجرایی بودجه سال 92

اصلاحیه مصوبه شماره 82503 / ت 48254 مورخ 9-4-92 هیئت وزیران
************************* 19 فــــــروردین 93 ********************
نامه رئیس محترم مجلس به رئیس جمهمر محترم در خصوص نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه
************************* 18 فــــــروردین 93 ********************
بخشنامه معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور درباره ی نحوه استعلام ذیحسابان ادارات کل از آن معاونت

************************* 17 فــــــروردین 93 ********************

تصویبنامه تعیین ضریب حقوق سال 1393

مصوبه در خصوص تامین و پرداخت هزینه های پزشکی ایثارگران شاغل تا پایان سال 1392

************************* 16 فــــــروردین 93 ********************
جلسه ذیحسابان  سه شنبه مورخ 20/1/93

ضوابط اجرایی قانون بودجه 93 کل کشور

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^