پیوندها

اهداف و وظایف
ماموریت و چشم انداز وزارت امور اقتصادی و دارائی


 بیانیه ماموریت
نقش آفرینی در مدیریت کارآمد اقتصادی کشوربا مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور، مدیریت نهادهای زیرساختی منتخب، مدیریت عملیات مالی دولت و نظارت مالی موثر.
کارکردهای کلیدی وزارت اقتصاد برای تحقق این ماموریت چنین هستند:
- مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی بین سازمان ها در اجرای سیاست ها
- مدیریت نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب
- مدیریت عملیات مالی دولت
- انتظام بخشی و راهبری نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مالی
- نظارت مالی بر صحت عمل جریان مبادلات اقتصادی
- تعامل با نهادهای بین المللی و مشارکت در دیپلماسی اقتصادی
 *** نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب: بازار سرمایه، گمرک، مالیات، سرمایه گذاری در خارج، جذب سرمایه گذاری خارجی، بیمه ها و بانک های دولتی، و سازمان خصوصی سازی، خزانه داری و ...

بیانیه چشم انداز
با اتکال بر خداوند متعال، خانواده وزارت امور اقتصادی و دارایی در افق 1396تبدیل به مجموعه ای منسجم، منضبط و موثر شده است که در حکــمرانی مطلوب اقتصادی، پیـشران، در ایجاد اصلاحات نهادی-ساختاری، پیشرو، و در ایجاد شفافیت و انضباط مــالی، پایدار است.
اهداف اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان

تحقق اهداف و سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط از طریق اجرای برنامه ها، تکالیف و ماموریتهای محوله، در استان

 
وظایف اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان
وظایف کلی
 • اجرای سیاست ها و خط مشی های ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • تنظیم خط مشی و اجرای سیاست های اقتصادی و مالی کشور در سطح استان
 • مطالعه و بررسی آثار و نتایج اقتصادی کلیه سیاست های اقتصادی دولت در سطح استان
 • نظارت بر واریز درآمدهای عمومی کشور در سطح استان و همچنین اجرای وظایفی که به موجب قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه تمرکز وجوه سپرده ، آیین نامه خزانه معین و سایر قوانین و مقررات، به خزانه معین استان محول شده است
 • اعمال نظارت مالی بر مخارج واحدهای استانی دستگاه های اجرایی که اعتبار آنها از بودجه عمومی کشور تامین می گردد، از طریق انتصاب ذیحساب، برقراری ترتیبات لازم به منظور ایجاد وحدت رویه در امور مالی و محاسباتی و همچنین انجام سایر وظایف محوله طبق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مالی مصوب
 • ارائه گزارش های مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان و سایر مراجع ذیصلاح
 • انجام امور دبیرخانه ای ستاد سرمایه گذاری خارجی استان به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری خارجی و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی
 • انجام امور مربوط به مرکز خدمات گذاری استان در راستای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
 • ارائه گزارش عملکرد به مراجع ذیربط از جمله استانداری، وزارت متبوع و دستگاههای نظارتی قانونی
 • همکاری و هماهنگی با سازمان ها و واحدهای اجرایی استان در پیشبرد اهداف و برنامه های استانی
 • تهیه و پیشنهاد برنامه بودجه سالانه دستگاه متبوع به مراجع ذیربط جهت تصویب در چارچوب سیاست های عمومی دولت
 • پیشنهاد اصلاحات مدیریتی، ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی دستگاه مربوطه به وزارت متبوع
ارشدیت در سطح استان
 • هماهنگی میان واحد‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اهداف و سیاست ‌‌های وزارت متبوع در سطح استان
 • مسئولیت تشکیل ‌جلسات هماهنگی واحد‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سطح استان
 • پاسخ‌گوئی در زمینه طرح‌ها، برنامه‌ها و وظایف ملی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت‌ امور اقتصادی و دارایی در سطح استان به مقامات ذیصلاح وزارت و استان
 • پیگیری انجام تصمیمات شوراها و کمیته‌ های استانی در ارتباط با وظایف واحد‌های تابعه وزارت تا حصول نتیجه نهایی
 • تسهیل در سرمایه‌گذاری‌ خارجی غیرمتمرکز در سطح استان
 • پی گیری مسائل و مشکلات واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان از طریق مراجع ذیصلاح
 • دبیرخانه ستاد توزیع سهام عدالت در استان
 • دبیرخانه ستاد هدفمند سازی یارانه ها در استان
وظایف معاونت ها و ذیحسابان
معاونت نظارت مالی و ریاست خزانه معین استان 
 • افتتاح حساب های بانکی تغییر نمونه امضا و انسداد حساب های بانکی دستگاه های اجرائی و موسسات درکلیه بانک های عامل دولتی در سطح استان 
 • پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرائی تابع نظام بودجه ای استانی براساس مصوبات کمیته تخصیص مرکز استان به دستگاه های اجرائی
 •  تمرکز کلیه دریافتهای دولت به موجب اصل 53 قانون اساسی اعم از درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و سپرده ها و سایر دریافت های دولت در استان و انتقال آن حسب مورد به مرکز
 • دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری به دستگاه های اجرائی استان
 •  تهیه و تنظیم حساب ماهانه خزانه معین استان (دریافت و پرداخت و موجودی) و ارسال به خزانه
 • نظارت بر عملکرد مالی ذیحسابان دستگاه های اجرائی
 • ارائه پاسخ و راهنمائی مورد نیاز ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه ها
 • بازرسی از اموال و اوراق بهادار دولتی مستقر در دستگاه های اجرائی و تطبیق آن با دفاتر
 • گزارش تخلفات احتمالی در ارتباط با اموال و عملکرد مالی دستگاه های اجرائی
 • دریافت صورتحساب عملکرد مالی دستگاه های اجرائی و رسیدگی به این صورت حساب ها مطابق با قوانین بودجه و ارسال به مرکز
 • رسیدگی به تقاضای واحدها و دستگاه های مصرف کننده اوراق بهادار و واگذاری تنخواه گردان اوراق
 • تمرکز وجوه سپرده های هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه دستگاه های اجرائی و انتقال به حساب خزانه داری
 • دریافت تنخواه گردان رد وجوه سپرده استان و واگذاری تنخواه گردان به ذیحسابی دستگاه های اجرائی
معاونت اقتصادی
 • بررسی و مطالعه اوضاع و ویژگی های اقتصادی و فعالیت های تولیدی بخش های مختلف اقتصادی اعم از بخش دولتی و خصوصی
 • انجام بررسی های اقتصادی همه جانبه در زمینه امکانات سرمایه گذاری در رشته های مختلف در سطح استان و گزارش به مقامات مسئول در مرکز و استان
 • تحقیق و بررسی آثار سیاست های پولی و مالی در سطح استان
 • ترجمه کتب و مقالات علمی اقتصادی
 • بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص های رشد و توسعه اقتصادی استان و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء شاخص های فوق به سطح استاندارد
معاونت توسعه مدیریت و منابع 
 • صدور احکام پرسنلی
 • اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و اصلاحات بعدی با رعایت مقررات
 • صدور احکام بازنشستگی کارکنان باستناد مقررات
 • استخدام نیروی انسانی (رسمی، پیمانی ، خرید خدمت) با توجه به آیین نامه ها و مقررات و دستورالعمل های مربوطه
 • تنظیم بودجه سازمان باتوجه به مقررات و دستورالعمل های مربوطه
 • انجام امور اداری و تدارکات
 • انجام امور ذیحسابی و مالی
 • انجام امور فناوری اطلاعات
 • ارزشیابی پرسنل و اداره کل
 • راهبری ستادی شوراهای اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با فساد اداری و ارتشا، صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی اداره کل
 • تفویض اختیارات مدیر کل در حوزه امور مالی، اداری و تدارکات
 • مراقبت و نگهداری ساختمان و ابنیه
 ذیحسابان
 •  نظارت مالی قبل و حین خرج دستگاه های اجرائی
 •  اعمال مدیریت و هماهنگی امور مالی
 • تطبیق پرداخت ها با قوانین و مقررات مالی
 • تامین اعتبار موارد تشخیص شده
 • درخواست وجه از خزانه بابت حواله های صادره
 • نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقد و سپرده ها و اوراق بهادار
 • نظارت بر امور مالی و محاسباتی
 • نگهداری و تنظیم حساب ها مطابق با قوانین و مقررات
 • نگهداری حساب اموال دولتی
 •  نظارت بر اموال دولتی
 
 
فايلها
ahdaf.pdf 242.957 KB
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^