پیوندها

تاریخچه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان
تاریخچه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان
در آغاز پیدایش اجتماعات، نیاز مردم به تشکیلاتی بوده است که خرج و دخل آن اجتماع را اداره نماید. این تشکیلات، هسته اصلی و ابتدایی دارایی را تشکیل می دهد .بنابراین تاریخ تشکیل دارایی را می توان نخستین تجمعات انسانی دانست .
لوح های گلین در کاخ پارسه (تخت جمشید) میزان پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران و هنرمندان سنگ تراش را نشان می دهد و بیانگر این است که از گذشته های دور، حساب و کتاب در کار بوده و پرداخت دستمزد و برداشت از خزانه با حساب و کتاب صورت می گرفته است.
قبل از مشروطیت، شاه تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت. در آن زمان، مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه، شخصی به نام وزیر دفتر (وزیر مالیه) را مامور می­کرد تا بودجه کشور را تنظیم کند. در هر استان، مسئول هر کتابچه یک مستوفی بود. این مستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان می­گفتند. رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می­گفتند که همان وزیر مالیه بود.
با وقوع انقلاب مشروطه در سال 1285،  اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. در سال 1289، ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. سپس، ادار ه ­ای تحت عنوان اداره وصول و عایدات و پس از آن، با نام پیشکار دارایی در استان های کشور به وجود آمد که وظیفه وصول مالیات­ را بر عهده داشت. وزارت مربوط، تا سال 1329 با نام وزارت مالیه فعالیت می­کرد، تا اینکه ­در سال 1329، سازمان وزارت دارائی مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره در سال 1353، قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با شش ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به تبع آن، پیشکاری دارایی استان ها نیز به امور اقتصادی و دارایی استان تغییر نام یافت.
تا سال 1383، امور مالیاتی نیز در زیر مجموعه امور اقتصادی و دارایی فعالیت می­کرد تا اینکه در این سال، با گسترش فعالیت ها و تخصصی شدن ماموریت ها، امور مالیاتی از این سازمان منتزع و با تشکیلات جدید، مامور وصول مالیات شد. امور اقتصادی و دارایی نیز با تخصصی شدن وظایف در حوزه نظارت مالی بر دستگاه های استانی و ایجاد یک معاونت جدید با نام معاونت اقتصادی، در قالب سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به فعالیت خود ادامه داد. این سازمان متشکل از سه معاونت اقتصادی، هزینه و پشتیبانی بوده است که هر یک از این معاونت ها برای انجام وظایف به صورت مطلوب، در زیر مجموعه خود دارای گروه های تخصصی بودند.
خزانه معین به عنوان نماینده خزانه در استان، زیر نظر معاونت هزینه، امور مربوط به ساماندهی نظام غیرمتمرکز درآمد- هزینه استانی را بر اساس ماده 72 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی بر عهده داشته است.
در سال 87، با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و بر اساس ماده 7 قانون مذکور، ستاد سرمایه گذاری استان فعالیت خود را آغاز کرد و دبیرخانه آن در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل گردید. این ستاد در ادامه، در تاریخ 16/4/1393 با اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44  قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی منحل شد.
همچنین، بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 44458/26986 مورخ 8/2/1389 متناظر با مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده 16 آیین نامه اجرای قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، این مرکز در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ها ایجاد شد.
گفتنی است، برابر ابلاغیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، در سال 1391 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تغییر ساختار یافت.
این اداره کل با انجام وظایفی شامل: معرفی یک نفر از همکاران به عنوان ذیحساب جهت انجام موارد مرتبط با امور مالی، نظارت مالی بر مخارج دستگاه­های اجرایی استانی در اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور، عضو اصلی کمیته تخصیص اعتبار، دبیر کارگروه ستاد درآمد و تجهیز منابع، تبیین سیاست­های کلی اقتصادی استان به تبعیت از برنامه­ها و اهداف وزارت متبوع، ارائه آمارهای تحلیلی و بررسی وضعیت بخش­های اقتصادی مختلف استانی، بررسی آثار و تبعات سیاست های پولی و مالی در استان، ارائه خدمات جهت تسهیل سرمایه گذاری خارجی غیرمتمرکز در استان و اجرای برنامه های اقتصادی دولت در سطح استانی از جمله واگذاری سهام عدالت و هدفمندی یارانه­ها و انجام پژوهش­های اقتصادی، ایفاگر نقش مهمی در بخش اقتصادی دولت در سطح استانی است.
همچنین مسئولیت هماهنگی و تعامل بین تمامی دستگاه­های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سطح استان از جمله بانک­ها، بیمه­ ها، امور مالیاتی، اموال تملیکی، سازمان حسابرسی، بورس منطقه ای و گمرکات با مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان است و به استناد ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسات شورای برنامه­ریزی استان شرکت می­کند. به عبارت دیگر، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان است.
فايلها
tarikhche.pdf 61.692 KB
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^